DEFINITIES

Dit document beschrijft de betekenis van de volgende termen:

GEHUURDE OBJECT

Urban Residences verwijst naar de volgende objecten:

Urban Residences Rotterdam, Hennekijnstraat 104, 3012EB Rotterdam, Nederland.

Urban Residences Maastricht, Statenstraat 4, 6211TB Maastricht, Nederland.

EEN HUURDER/GAST

Een huurder of Gast is de persoon die het appartement heeft gehuurd of geboekt, voor zowel kort als lang verblijf.

HOTELOVEREENKOMST

De bevestigingsmail met daarin de boekingsgegevens die een gast ontvangt na het maken van een boeking, samen met deze Privacyvoorwaarden & boekingsvoorwaarden, dient als de Hotelovereenkomst tussen de Gast en Urban Residences.

MINIMUM LEEFTIJD

Urban Residences Rotterdam: voor alle gasten in deze accommodatie geldt een minimumleeftijd om te mogen verblijven en inchecken van 25 jaar.

Urban Residences Maastricht: voor alle gasten in deze accommodatie geldt een minimumleeftijd om te mogen verblijven en inchecken van 18 jaar.

RESERVERINGSGEGEVENS EN BETALINGSVERPLICHTING

In de boekingsbevestiging staan ​​de gegevens voor de verlening van diensten, zoals de startdatum en einddatum van het verblijf.

De betalingsverplichting van de gasten bestaat uit het volgende:

  • De kamerprijs
  • Toeristenbelasting
  • VAT

Het bedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd en uiterlijk op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft, op de door Urban Residences aangegeven wijze te voldoen.

DEFINITIE EN VERBLIJF

Een verblijf langer dan 28 nachten wordt beschouwd als een “lang verblijf”.

Een verblijf van 2 tot 27 nachten wordt beschouwd als een “kort verblijf”.

TARIEFTYPES

Flexibel tarief:

Urban Residences Rotterdam: kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de aankomstdag. Bij annulering 7 dagen voor de aankomstdag wordt het totale bedrag in rekening gebracht.

Urban Residences Maastricht: kan tot 24 uur voor aankomst kosteloos worden geannuleerd. De gast wordt bij annulering 24 uur voor de dag van aankomst het totale bedrag in rekening gebracht.

Niet-restitueerbaar tarief: kosteloos annuleren of wijzigen tot 24 uur na boeking (de “respijtperiode”). Na deze 24 uur wordt de boeking definitief en kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht.

ANNULERING EN NO-SHOW

Alle annuleringen of wijzigingen binnen de tariefvoorwaarden dienen te gebeuren via e-mail:

Voor Rotterdam: rotterdam@urbanresidences.com

Voor Maastricht: maastricht@urbanresidences.com

No-shows: de boeking wordt gemarkeerd als No-show wanneer de tijd om in te checken voor die specifieke datum is verstreken. Als het Gehuurde Object niet door de Huurder op de hoogte is gesteld (via bevestigde e-mail), wordt de boeking geannuleerd. De boeking wordt 100% in rekening gebracht en het hotel behoudt zich het recht voor om het in Gehuurde Object geboekte verblijf door te verkopen.

IN- EN UITCHECKEN

Urban Residences Rotterdam:
Inchecken: van 15:00 uur – middernacht
Uitchecken: tot 11.00 uur

Urban Residences Maastricht:
Inchecken: maandag t/m zondag: 14.00 – 17.00 uur, na 17.00 uur bij voormelding
Uitchecken: tot 11.00 uur

Gasten die buiten de reguliere inchecktijden willen inchecken, dienen een half uur voor aankomst contact op te nemen met Urban Residences.

Voor Urban Residences Maastricht geldt bovendien: inchecken na middernacht kan alleen geregeld worden na bevestigde e-mail. Voor inchecken na middernacht geldt een toeslag van €25,-.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gasten om contact op te nemen met Urban Residences wanneer de gast incheckt buiten de bovengenoemde inchecktijden. De accommodatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de gast(en) is/zijn buitengesloten.

Alle gasten dienen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen om in te kunnen checken.

Het openstaande saldo moet bij inchecken worden voldaan. Urban Residences accepteert alleen pin- of creditcardbetalingen voor uw verblijf. De borg mag wel in cash worden voldaan.

Er kan een borg worden gevraagd met een creditcard of contant. Lees “Borg” voor meer informatie.

Uitchecktijd is voor 11.00 uur (Rotterdam) of 11.00 uur (Maastricht), tenzij anders overeengekomen met Urban Residences. Indien niet overeengekomen met het Urban Residences Management, is het Urban Residences toegestaan ​​een volledige dag in rekening te brengen volgens het geboekte tariefplan.

Alle Keycards moeten bij vertrek worden ingeleverd bij de receptie of kunnen buiten de openingstijden in de check-out box worden achtergelaten. Doet u dit niet, dan worden er vervangingskosten in rekening gebracht van € 25,- per keycard.

BORG

De gast(en) stelt Urban Residences een borgsom in de vorm van een geldige creditcard (persoonlijke kaart) ter waarborging van de goede nakoming van zijn/haar (hun) verplichtingen en/of de vergoeding van schade aan het gehuurde.

Als de gast(en) geen creditcard hebben, kan de borg contant worden betaald bij het inchecken.

De borgbedragen voor Urban Residences Rotterdam zijn:

  • Suite | Corner Studio | Family Suite: €300,-
  • Apartment | Large Apartment: €500,-
  • Penthouse | Large Penthouse: €1000,-

De borgbedragen voor Urban Residences Maastricht zijn:

  • Studio’s: €150,-
  • Appartementen: €300,-
  • Penthouses: €500,-

Deze borg wordt ingehouden in geval van schade aan de accommodatie door de gast(en), of bij overtreding van de huisregels.

Indien de Gast of iemand die de Gast vergezelt de huisregels overtreedt, schade aanricht of zodanig handelt dat de orde en de rust of de normale werking van Urban Residences in gevaar zou kunnen komen, dient de Gast en iedereen die de Gast vergezelt het pand te verlaten. Er volgt geen restitutie.

FEESTVERBOD

Feesten zijn ten strengste verboden! Wanneer wordt vastgesteld dat er een feest of bijeenkomst wordt gehouden die de maximale bezetting overschrijdt, leidt dit tot onmiddellijke ontruiming zonder enige restitutie van de aanbetaling of waarde van de resterende nachten. Daarnaast wordt er altijd minimaal € 250,- in rekening gebracht aan Urban Residences voor het veroorzaakte ongemak.

Het gebruik van confetti of feestversieringen is ten strengste verboden. Neem contact op met de receptie van Urban Residences om de mogelijkheden te bespreken.

ROKEN EN DRUGS

Drugs zijn niet toegestaan ​​en ten strengste verboden! Roken en vapen is in geen van onze accommodaties toegestaan.

Het overtreden van deze regels kan leiden tot onmiddellijke uitzetting zonder restitutie van de aanbetaling of de resterende nachten. Als de kamer rookgeur heeft, kan dit leiden tot een toeslag van een volledige dag volgens het geboekte tariefplan.

Lachgas is niet toegestaan ​​in onze panden en zal in beslag worden genomen en niet worden geretourneerd. Er wordt altijd € 100,- in rekening gebracht.

HUISDIEREN EN SCHADE

Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel worden extra schoonmaakkosten van € 250,- in rekening gebracht. Als dit bedrag de schade en schoonmaakkosten niet dekt, kan er een toeslag in rekening worden gebracht.

Gasten worden verzocht het appartement netjes achter te laten. Indien het appartement – afgezien van de reguliere eindschoonmaak – extra schoongemaakt moet worden, dan is Urban Residences genoodzaakt de gast minimaal € 100,- schoonmaakkosten in rekening te brengen (afhankelijk van de situatie).

Gasten worden geacht eventuele technische gebreken op de dag van aankomst per e-mail of telefoon te melden bij de receptie van Urban Residences. De gast is volledig aansprakelijk voor eventuele schade aan meubels of inventaris. Als er schade wordt geconstateerd, wordt het volledige borgbedrag in mindering gebracht en kan er een toeslag in rekening worden gebracht.

COMMERCIELE FOTO’S EN VIDEO’S

Commerciële videoclips, fotoshoots of opnames dienen vooraf besproken te worden en contractueel vastgelegd te worden. Bij overtreding van deze regel wordt € 1.000 per dag in rekening gebracht. Daarnaast wordt het gehele borgbedrag in mindering gebracht.

PRIVACY

Wij respecteren uw privacy tijdens uw verblijf. Wel zijn wij bevoegd om uw appartement te betreden voor bijvoorbeeld noodsituaties en het bewaken van de regels. Indien u op enig moment de instructies van de medewerkers van Urban Residences niet opvolgt, verwittigen wij de politie.

Elke gast kan om operationele redenen worden overgeplaatst naar een andere kamer van hetzelfde kamertype of hoger.

AANSPRAKELIJKHEID

De Huurder en de gast zijn aansprakelijk voor alle vorderingen die Urban Residences op hen heeft en/of krijgt.

Als eigendommen worden verwijderd, gestolen of beschadigd, moet de gast bewijzen dat dit is gebeurd in Urban Residences als gevolg van het handelen of nalaten van de derde partij wiens diensten wij hebben ingeschakeld.

Urban Residences aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door of aan personen en/of hun eigendommen, met inbegrip van overlijden, persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of diefstal.

Urban Residences is jegens de gast niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​als gevolg van of in verband met de uitvoering van enige overeenkomst tussen Urban Residences en de Huurder en/of gast indien de Huurder en/of gast verzekerd is, of verzekerd had kunnen zijn, tegen de desbetreffende schade.

Urban Residences aanvaardt nooit enige aansprakelijkheid voor goederen die bij ons in bewaring zijn gesteld of op welke manier dan ook bij ons zijn achtergelaten – ongeacht hoe die regeling tot stand is gekomen of wie de goederen in bewaring heeft gegeven of bij ons heeft achtergelaten – tenzij wij een vergoeding in rekening hebben gebracht voor de regeling.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verloren bagage, persoonlijke spullen, post of afgeleverde pakketten, tenzij de gast kan bewijzen dat deze items zijn verloren of gestolen als gevolg van nalatigheid van het hotel of het personeel.

KLACHTEN

Een klacht bij Urban Residences dient door de gast schriftelijk te worden ingediend en direct te worden ingediend na constatering van de tekortkoming waarvoor Urban Residences aansprakelijk zou kunnen zijn.

Klachten dienen schriftelijk te worden gericht aan:

Voor Rotterdam: rotterdam@urbanresidences.com

Voor Maastricht: maastricht@urbanresidences.com

Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Urban Residences, indien en voor zover wij daartoe in staat zijn, trachten de oorzaak van de klacht zo snel mogelijk weg te nemen.

GEVONDEN VOORWERPEN

Elke gast is verplicht om alle eigendommen die ze aantreffen bij de receptie in te leveren.

Na het uitchecken van een gast worden persoonlijke bezittingen die in de kamer of in een andere ruimte zijn achtergelaten niet bewaard en beschouwd als overgebleven voorwerpen, tenzij het door het uiterlijk en de waarde voor iedereen duidelijk is dat het een verloren voorwerp moet zijn. Eten en drinken wordt niet bewaard.

Urban Residences bewaart verloren voorwerpen maximaal 3 maanden. Als de voorwerpen na 3 maanden niet zijn geclaimd, verkrijgt Urban Residences eigendom van de voorwerpen.

Gasten dienen te betalen voor eventuele extra kosten voor verzending.

BELEIDWIJZIGING

Het is een voorwaarde van onze Overeenkomst dat gasten akkoord zijn met deze privacyvoorwaarden, boekingsvoorwaarden en huisregels.

Voor alle andere niet genoemde voorwaarden, zullen we de Nederlandse wet volgen.